Snow
Information


Ett stort engagemang och personlig relation är något som genomsyrar TACAO AB. Vi inriktar oss på försäljning av explosionssäkra produkter. I vårt breda sortiment ingår ett stort utbud av certifierade säkerhetsprodukter avsedda för:

  • Kemisk industri
  • Petrokemisk industri
  • Läkemedels industri
  • Olja och gasindustri
  • Marin offshore
  • Mat industri
  • Raffinaderi
  • HVAC